Individuele focus

Schoolaris is al een uitgebreid en compleet leerlingvolgsysteem.
Echter willen we focus houden op ieders individuele wensen en deze verwerken naar een, voor elke organisatie unieke, versie van Schoolaris. Hoe we dit vertalen naar de praktijk:

Door middel van het aanbieden van maatwerk binnen Schoolaris willen we inspelen op de wensen van scholen. Voorbeelden hier van zijn:

  • Het digitaal ondertekenen van OPP’s
  • Een specifiek afgestemd OPP met integratie van het doelgroepenmodel
  • Een ‘LACCS’ handelingsplan (Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie, Stimulerende tijdsbesteding)

We bieden een snelle respons. U krijgt meestal binnen één uur en gegarandeerd binnen 24 uur een reactie van ons.

Met Schoolaris willen we iedereen in het speciaal onderwijs bedienen. Het leerlingvolgsysteem is bedoeld voor zowel grote stichtingen als voor kleine scholen.

Feedback en kritiek zijn altijd welkom. Daarnaast zijn wij altijd bereid om te sparren over Schoolaris en/of andere onderwijs-gerelateerde zaken.

Hoe onze klanten Schoolaris beoordelen:

Organisaties die werken met Schoolaris