Schoolaris, heette dat eerst niet MLS?

Ons leerlingvolgsysteem is 20 jaar door het leven gegaan als ‘MLS’: Maatwerk Leerlingvolg systeem. Dit jaar staat echter in het teken van verandering. We willen met ons leerlingvolgsysteem u en andere (potentiële) klanten nog meer gericht gaan bedienen. Wij vinden het belangrijk om daar een sterke identiteit aan te koppelen. 

De naam Schoolaris is gebaseerd op de term scholariseren. Dit staat voor:

  • Persoonlijke aandacht
  • Transparantie
  • Een eigen stem in het systeem

Wat is er allemaal veranderd?

Inhoudelijk is er voor u helemaal niks veranderd! Schoolaris bevat nog steeds dezelfde functies en elementen als MLS. We willen u echter wel beter bedienen binnen Schoolaris en het voor u overzichtelijker maken. De naamswijziging is daarin de eerste stap. Meer nieuws hierover zal snel volgen!