Disclaimer

Deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen derhalve geen rechten aan deze website ontleend worden, noch vloeien er enige verplichtingen voor Janszoon uit voort. Janszoon aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de gevolgen die mochten voortvloeien uit het gebruik van deze website en websites waar eventueel naar verwezen worden.