Customer Story: Het Gele Park

In Lichtenvoorde is een nieuw concept opgericht: een Integraal Educatief Kindcentrum (IEKC) met als naam “Het Gele Park”. Dit geheel nieuwe complex is gebouwd op de plek van de oude Ludgerusschool. Het Gele Park heeft gekozen voor Schoolaris als leerlingvolgsysteem. Wendy Nijman licht toe waarom die keuze gemaakt is. 

'Ga je mee? Dan gaan we samen!'

“We zijn eigenlijk in 2015 concreet gestart met Het Gele Park” Vertelt Wendy.  

 

“Vanaf toen is het concept concreet geworden in de voorbereiding. Het idee van een IEKC (integraal educatief kind centrum) is ontstaan vanuit het passend onderwijs. Kinderen uit onze regio moesten vaak ver reizen voor een passende school. Er was een behoefte om steeds meer te ontschotten en om kinderen samen te laten ontwikkelen.”

“Het IEKC bestaat uit alle soorten onderwijs. Onze visie is om een plek te creëren waar alle kinderen samenkomen. We hebben gezorgd dat het gebouw meer is dan alleen een school: kinderen kunnen bewegen in klimmuren en leren koken in een leerkeuken. We hebben een leerlab en ook een moestuin aangeplant. Wij zijn gestart sinds het begin van schooljaar 2021-2022. Het Gele Park is een brede educatieve voorziening voor alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.”

Schoolaris: extra aandacht voor het kind.

Het Gele Park behoort tot een stichting met meerdere leerlingvolgsystemen. Wendy vertelt dat het Gele Park een leerlingvolgsysteem zocht met extra aandacht voor het kind.

“We behoren tot stichting Paraat Scholen. Sinds het begin van schooljaar 2021-2022 maakt Het Gele Park gebruik van Schoolaris. Voor Schoolaris gebruikten we een ander leerlingvolgsysteem” vertelt Wendy. “Dat systeem was meer geschikt voor het regulier onderwijs. Het OPP bestond toen uit didactische doelen in plaats van sociaal emotionele doelen. Er waren te veel losse documenten, waardoor we te weinig overzicht hadden. Doelen werden gesteld op basis van intelligentie en op voorafgaande toetsresultaten. Het speciaal (basis) onderwijs sluit daar te weinig op aan. Door onze samengang in het IEKC maakt het dat we dat goed kunnen vinden in Schoolaris. Het groeidocument van Schoolaris is passend, en schalen in leerroutes is erg fijn. We kunnen nu beter maatwerk leveren voor iedere leerling. Ik merk dat onze doelgroep verandert: van speciaal basisonderwijs naar speciaal onderwijs. Die verandering zorgt ervoor dat we nog meer naar maakwerk toe moeten.”

Samen aandacht besteden aan het onderwijsland

Dat de keuze op Schoolaris viel, kwam niet geheel vanzelf uit de lucht vallen, zegt Wendy.

“We kwamen in aanmerking met Schoolaris omdat er een hele goede samenwerking was met de Onderwijsspecialisten. Zij gebruiken Schoolaris al meer dan 12 jaar en zijn er heel tevreden over. Veel kinderen in de regio zitten bij de Onderwijsspecialisten en zij zitten met ons in een samenwerkingsverband. We hebben een nauwe samenwerking met ze gehad, waarbij steeds meer expertise uitgewisseld werd met elkaar. De samenwerking werd steeds meer verregaand, waarna zij ook Schoolaris aan ons hadden aanbevolen.”

Een systeem geschikt voor alle leerroutes

Schoolaris biedt voor Het Gele Park veel voordelen.

“Het overzicht en het “leren leren” zijn de meest noemenswaardige voordelen. We hebben onze leerlingen nu beter in beeld en kunnen dit ook beter visueel brengen aan de ouders. Eerst moesten we veel verschillende soorten documenten aanleveren. Nu kunnen we rapportages beter naar ouders toebrengen. Alle informatie kunnen we via Schoolaris in een document toesturen. Dit bespaart een hoop tijd.”, aldus Wendy.

 

Schoolaris is ook op een aantal punten gefinetuned voor het Gele Park.

“Het is heel fijn dat we met Schoolaris samen hebben kunnen werken om het systeem heel passend te maken voor onze locatie. Er moesten voor ons een aantal aanpassingen gemaakt worden voor kinderen naar hogere leerroutes. Op den duur kunnen we het ook passend maken voor het basisonderwijs doordat je juist de voordelen hebt van het overzicht houden en het actueel houden. Bij hogere leerroutes kun je het nog beter bijhouden.”

Samen aandacht besteden aan het onderwijsland

De Samenwerking tussen Schoolaris en het Gele Park is ook goed volgens Wendy.

“De samenwerking is prettig. Vanaf begin af aan is er een nauwe samenwerking met korte lijnen. Alles wordt snel opgepakt en opgelost. Het is fijn dat je zelf de regie houdt.”

“De implementatie van Schoolaris ging ook goed. De leerroutes 1 tot en met 5 waren goed uitgewerkt. De implementatie voor hogere leerroutes duurde iets langer. We hebben daarom aansluitend ook iemand gezet op de technische vormgeving ervan. Diegene had ook korte lijntjes met Janszoon.”

“Het proces was ook makkelijk te brengen naar ons schoolteam. Na dit schooljaar zijn alle kinderen met daarbij hun leerroutes binnen Schoolaris verwerkt.”

“Het gebruik van Schoolaris is wennen natuurlijk, maar dit komt omdat je vanaf een ander systeem afkomt. Daar moet je in groeien.”

Een systeem geschikt voor alle leerroutes

Wendy denkt dat Schoolaris buiten het SO en SBO ook nog voor een andere tak van onderwijs kan dienen.

“Schoolaris wordt heel veel gebruikt in het SO en SBO. Dit is jammer, want het zou ook heel goed gebruikt kunnen worden in het regulier onderwijs. Er wordt nog vaak gewerkt met een jaarklassensysteem. We krijgen echter in sterkere mate te maken met onderwijs dat steeds meer gepersonaliseerd is. Schoolaris zou juist heel goed kunnen passen in het regulier onderwijs, zeker voor kinderen met een OPP. Ik zie reguliere basisscholen vaak worstelen met kinderen die een OPP hebben. Je kan met Schoolaris de kinderen beter volgen en beter focussen op het sociaal-emotionele en het “leren leren”. Tevens geef je ouders ook een heel mooi overzicht. De visie van het IEKC het Gele park is dat ieder kind uniek is en zich ontwikkelt in zijn eigen tempo. Er wordt hierbij niet in hokjes gedacht, maar gekeken naar wat er nodig is. Het belangrijkste wat ik van dit proces leer is: Durf hierbij buiten de kaders te denken! Vanuit de wens om kinderen zo optimaal te laten ontwikkelen, hebben we samen met Janszoon een mooi systeem ontwikkelt voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar!”

Benieuwd wat Schoolaris voor uw organisatie kan betekenen?

Organisaties die werken met Schoolaris