Customer Story: Het Gele Park

In Lichtenvoorde is een nieuw concept opgericht: een Integraal Educatief Kindcentrum (IEKC) met als naam ‘Het Gele Park’. Dit geheel nieuwe complex is gebouwd op de plek van de oude Ludgerusschool. Het Gele Park heeft gekozen voor Schoolaris als leerlingvolgsysteem. Wendy Nijman licht toe waarom die keuze gemaakt is. 

'Ga je mee? Dan gaan we samen!'

Het Gele Park in Lichtenvoorde wordt een brede educatieve voorziening voor alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. In het centrum werken alle soorten van onderwijs, jeugdhulp en kinderopvang samen. Met elkaar én met ouders, onze natuurlijke bondgenoten. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Dat hoeft niet altijd het tempo van bijvoorbeeld de klas te zijn. Het ene 7-jarige kind is bijvoorbeeld veel verder met lezen dan het andere. Door groep doorbrekend en gepersonaliseerd te gaan werken, kunnen we daar beter op inspelen.
Op het IEKC wordt niet in hokjes gedacht, maar gekeken naar wat het kind nodig heeft. De barrières tussen (speciaal) onderwijs, jeugdzorg of opvang vervagen, waardoor er snel geschakeld kan worden en het kind altijd het onderwijs en de zorg krijgt die het nodig heeft. 

Een systeem geschikt voor alle leerroutes

Schoolaris zal een grote bijdrage leveren aan het samen vormgeven, op dezelfde manier kijken/volgen naar kinderen en één dezelfde taal spreken. Het speciaal (basis) onderwijs werkt al op deze gepersonaliseerde manier. Op andere reguliere basisscholen in Nederland wordt er vaak nog gewerkt met een jaarklassensysteem. Vernieuwend in het regulier onderwijs is dat basisscholen steeds gepersonaliseerder gaan werken. Ook onze deelnemende reguliere basisschool is bezig met de transitie van het jaarklassensysteem naar gepersonaliseerd werken. Het zou prettig zijn om samen met jullie een systeem te ontwikkelen die ook geschikt is voor alle leerroutes. We merken dat er nog wel een aantal veranderingen in het systeem moeten plaatsvinden om het systeem voor alle leerroutes te laten werken. Graag zouden we dit met jullie willen ontwerpen. Het streven is om dit samen met jullie te ontwikkelen en een OPP te maken die straks voor meerdere (reguliere, sbo, maar ook so) geschikt is.  

Samen aandacht besteden aan het onderwijsland

Omdat ons IEKC een uniek concept is in Nederland, denken we dat er veel aandacht vanuit onderwijsland zal komen voor onze manier van werken. Wij vinden dat Schoolaris een goed middel is om onze leerlingen te volgen en het onderwijs verder vorm te geven. Wij hopen op een vruchtbare samenwerking!

Benieuwd wat Schoolaris voor uw organisatie kan betekenen?

Organisaties die werken met Schoolaris