Customer Story: de Aloysius Stichting

De Aloysius Stichting, onderwijs voor kinderen tussen de 4 en 27 jaar

Hoe de zoektocht van de Aloysius Stichting uitmondde in een meer dan 10 jaar durende samenwerking.

Janszoon sprak met Claudia Koppenaal, gedragswetenschapper en stafmedewerker bij de afdeling onderwijskwaliteit van de Aloysius Stichting.

‘Wij zijn een onderwijsstichting voor speciaal onderwijs’, licht Claudia toe. ‘Wij bieden onderwijs voor kinderen tussen de 4 en 27 jaar. Dat is een hele grote populatie. We hebben in totaal meer dan 50 scholen voor het speciaal basisonderwijs en het speciaal (voortgezet) onderwijs.’

‘Ik ben gedragswetenschapper en stafmedewerker onderwijskwaliteit. Ik ben medeverantwoordelijk voor de inhoudelijke doorontwikkeling van het leerlingvolgsysteem binnen Aloysius. Ik probeer het onderwijs en de techniek aan elkaar te koppelen en daarmee functioneer ik als de tussenpersoon tussen het onderwijs en de ICT.’

Op zoek naar overzicht

Al sinds Claudia begonnen was bij Aloysius, waren zij op zoek naar overzicht binnen de organisatie.

‘Ik ben in 2007 begonnen bij Aloysius’, schetst Claudia. ‘Onze school was in die tijd al kwalitatief sterk. Alles werd geregistreerd en bijgehouden. Dit was echter nog niet in een systeem geïntegreerd: dit gebeurde via losse Word-bestanden. We werkten niet systematisch en konden er geen gerichte controle op uitvoeren. Daardoor ontbrak de feeling en het overzicht met wat er in de praktijk gebeurt.’

‘Onze werkwijze kostte ook veel tijd’, vertelt Claudia. ‘Als we de lay-out van onze bestanden wilden veranderen, moest dit per leerling aangepast worden. Er was behoefte aan overzicht. Daarnaast wilden we inhoudelijke ontwikkelingen doorvoeren zonder belemmeringen. Dit bevestigde des te meer dat er een keuze voor een leerlingvolgsysteem gemaakt moest worden. We zagen echter dat veel leerlingvolgsystemen gericht zijn op het regulier onderwijs, waarin je heel beperkt je gegevens kan bijhouden. En als het dan wel mogelijk is, dan heb je weinig mogelijkheden om uiteindelijk iets met de data te doen.’

Schoolaris: een compleet pakket voor het speciaal onderwijs

In de zoektocht naar een leerlingvolgsysteem, heeft de Aloysius Stichting uiteindelijk voor Schoolaris van Janszoon Software gekozen.

‘Schoolaris luistert naar wat de klant wil’, legt Claudia uit. ‘Wij mogen er zijn, maar worden vaak gezien als een hele kleine tak binnen het onderwijs. Voor ons onderwijs worden er vaak geen specifieke producten gemaakt of geld geïnvesteerd. Op het gebied van software wordt er vaak een soort tussenoplossing/compromis bedacht voor onze tak binnen het onderwijs. Dat is bij Schoolaris niet zo. Schoolaris biedt al een compleet pakket voor het speciaal onderwijs.’

‘Het OPP van Schoolaris is een mooi voorbeeld. In veel andere leerlingvolgsystemen is er vaak maar één tekstvak- of veld waarin het OPP neergezet kan worden. Bij Schoolaris worden alle gegevens relationeel opgeslagen. Het OPP is opgedeeld in gerichte tekstvakken met kopjes eraan. Je hebt als onderwijsinstelling zelf de mogelijkheid om daarin keuzes te maken. Daarnaast kan je aangeven wat verplichte velden zijn of wat er afgedrukt moet kunnen worden. Het administratieproces wordt zo eenduidiger en daardoor ook overzichtelijker. Dit maakt het gemakkelijker en minder tijdsintensief. Analyses kunnen uitgebreider uitgevoerd worden en daardoor kunnen de leerlingen, groepen en scholen beter gemonitord worden. Hierdoor kunnen we beter in kaart brengen welke leerling we in huis hebben en welk onderwijs daar het beste op aansluit. Via Schoolaris is er meer van de leerling bekend.’

Een meer dan 10 jaar durende relatie

De Aloysius Stichting en Janszoon werken nu al meer dan 10 jaar succesvol samen.

´Vanaf het begin is er al een hele nauwe samenwerking. Er zijn hele korte lijnen, dat is superfijn’ vertelt Claudia enthousiast. ‘Je weet wat je aan elkaar hebt en daar kan je op inspelen. Als er vragen of calamiteiten zijn, dan wordt dit door Janszoon snel opgepakt en opgelost. Al met al werkt het dus erg fijn.´

´Een belangrijke reden voor ons is dat je als onderwijsinstelling zelf de regie hebt op de inhoud en de vormgeving van Schoolaris. Schoolaris heeft ook een uitgebreider en completer pakket. Hierbij zitten onder andere een incidentenregistratie en een uitgebreid stagedeel.´

Schoolaris voor het verwerken van een visie en ideeën

De resultaten die Aloysius de afgelopen jaren samen met Schoolaris heeft gerealiseerd zijn heel erg groot.

‘We hebben als stichting onze visie en ideeën kunnen verwerken in Schoolaris. Dit is een continu proces: er zullen altijd dingen voor verbetering zijn. Vanuit Aloysius ligt dat weleens stil. We zien dat Janszoon gelukkig door blijft gaan met het ontwikkelen van modules binnen Schoolaris. De ontwikkeling van het systeem staat nooit stil. Ik zou het zeker adviseren aan andere scholen en stichtingen voor speciaal onderwijs. Wel is het goed als je ook vooruitstrevend bent in het ontwikkelen van het product.’

Het centraal stellen van de leerling met Schoolaris

Claudia vertelt ook dat Schoolaris goed is meegegaan met de eisen van het speciaal onderwijs.

‘We hebben als speciaal onderwijs zijnde een hoop ontwikkelingen door moeten maken ter bevordering van de kwaliteit. Er zijn tegenwoordig steeds meer eisen aan het onderwijs verbonden. Vanuit de onderwijsinspectie krijgen we steeds grotere verplichtingen opgelegd. Dit heeft gevolgen voor onze systemen. Janszoon is met Schoolaris daar goed in meegegaan. Die ontwikkeling zal zich de komende jaren voortzetten.  De opbrengsten van het onderwijs en de leerlingen staan centraal binnen Schoolaris. Daarom denk ik dat het systeem het mooiste aansluit bij het speciaal onderwijs.’

Samen praten over het onderwijs

Tot slot licht Claudia nog iets toe wat ze heeft geleerd van de relatie met Janszoon.

‘Wat ik zelf heb geleerd en enorm leuk vind is dat we vanuit het onderwijs ook een stem hebben in de inrichting en ontwikkeling van het systeem. Janszoon is niet alleen maar afhankelijk van de inhoud en input vanuit het onderwijs, maar heeft hier ook als ervaren partij zelf oog voor. Janszoon komt zelf met initiatieven voor het onderwijs en we kunnen samen over het onderwijs praten.’

Benieuwd wat Schoolaris voor uw organisatie kan betekenen?

Organisaties die werken met Schoolaris