Bel nu! Direct kosteloos offerte aanvragen

Kerndoelen basisonderwijs

Rijksoverheid heeft verschillende kerndoelen voor het basisonderwijs vastgesteld. Deze kerndoelen zijn gericht op het bieden van beter onderwijs en het vormen van een aansluiting op de samenleving. Maar hoe bereikt u deze kerndoelen? Met het leerlingvolgsysteem van Janszoon structureert u de werkwijzen en methoden van uw school gemakkelijker en verkrijgt u meer overzicht in de werkzaamheden en prestaties van uw leerlingen. Zo biedt u gemakkelijker onderwijs op maat aan.

Wat zijn de kerndoelen voor het basisonderwijs?

Het onderwijs in het algemeen heeft volgens Rijksoverheid drie doelen:

  • Het bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling
  • Het overdragen van maatschappelijke en culturele verworvenheden
  • Het toerusten van participatie in de samenleving

Om deze drie doelen te bereiken, heeft Rijksoverheid kerndoelen voor het basisonderwijs opgesteld op verschillende leergebieden. Deze doelen geven aan wat kinderen moeten leren. Zo bestaan er doelen op het gebied van het taalonderwijs, rekenen en wiskunde en oriëntatie op mens, cultuur en samenleving.

Waarom kiezen voor het leerlingvolgsysteem van Janszoon?

Uiteraard wilt u deze kerndoelen bereiken wanneer u werkzaam bent in het basisonderwijs. Met het leerlingvolgsysteem van Janszoon, dat geschikt is voor elke leerweg en elk leerjaar, houdt u op een goede manier de werkwijzen, methoden en doelen bij. Zo ziet u direct op welke vlakken leerlingen meer begeleiding nodig hebben en kunt u daarop inspelen.

Vragen? Stel ze direct!

Heeft u vragen over het systeem van Janszoon? Stel ze direct via het volgende telefoonnummer: 013 528 71 58. Wij informeren u graag en zetten ook de administratieve voordelen voor u op een rijtje.


Softwareontwikkeling, leerlingvolgsysteem, MLS, lvs, maatwerk