Klanten / partners / relaties

Een greep uit ons klanten- en relatiebestand:

De Onderwijsspecialisten2
Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs en begeleiding aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

De Onderwijsspecialisten is partner van Janszoon.
De Onderwijsspecialisten verzorgt o.a. de gehele scholing van MLS.
www.deonderwijsspecialisten.nl


Aloysius
De Aloysius Stichting is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar die het beste op hun plek zijn in het speciaal basisonderwijs of het speciaal (voortgezet) onderwijs. Wij geven ook onderwijs aan leerlingen in justitiële jeugdinrichtingen en jeugdzorginstellingen. Daarnaast ondersteunen, adviseren en begeleiden wij leerlingen en onderwijsteams in (regulier) onderwijs en opvang in diverse samenwerkingsverbanden passend onderwijs in Nederland.
www.aloysiusstichting.nl


Huisstijle De Berkenschutse 2014
De Berkenschutse is een school voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs te Heeze. Op de school zitten leerlingen tussen 4 en 20 jaar met een niveau van Zeer Moeilijk Lerend tot en met HAVO/VWO.
www.berkenschutse.nl


Onderwijsexpertise de Wijnberg SO-VSO vormt samen met de Mutsaersstichting een full service centrum voor (sociale) kindergeneeskunde, steun bij complexe opvoedingsvraagstukken, psychiatrische zorg voor  kinderen, jongeren en volwassenen, Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), aanpak huiselijk geweld, vrouwenopvang, opleidingen en onderzoek.

Onderwijsexpertise de Wijnberg biedt passend SO en VSO onderwijs voor kinderen met een ernstig disharmonisch ontwikkelingsprofiel. Dagelijks staat een team van professionals klaar om alle kinderen en jongeren in een specialistische, pedagogisch veilige situatie die vaardigheden te laten verwerven die hen optimaal in staat zullen stellen om samen met anderen in onze samenleving te kunnen functioneren. Uit ons motto ‘de Wijnberg: dat zijn wij!’ spreekt onze verbondenheid met mensen, groot en klein, én onze trots!


logo-docuresult

Docuresult is specialist op het gebied van print- en documentmanagement en helpt u bij het verminderen en beheersen van de hoeveelheid papier op uw werkvloer. Tevens zijn wij ervaringsdeskundige als het gaat om het in kaart brengen van werkprocessen. Daarbij leggen we de verbinding tussen de medewerkers en de techniek. Docuresult heeft vele contacten met diverse relevante partijen, waarmee wij samen uw organisatie ondersteunen naar een papierloze werkomgeving.
www.docuresult.nl/


lekko_logo
Lekko is gerenommeerd private label-producent van: disposable washandjes voor de zorgsector, melkfilters voor de agrarische industrie en rollen non-wovens voor filtratie- en borduurdoeleinden.

Door middel van het door ons zelfontwikkelde machinepark, in combinatie met slimme inkopen van hoogwaardige materialen, produceert Lekko al jaren topproducten. Hygiëne is daarbij ons kernbegrip. Doordat wij produceren onder private label, kunnen al onze producten op klantspecificatie worden gemaakt. Wij creëren samen met u uw eigen unieke product dat bij u past.
www.lekko.eu/


RIBW_aw
RIBW staat voor Regionale Instelling voor Beschermd Wonen. In Nederland zijn in totaal 24 instellingen. De RIBW Arnhem Veluwe Vallei is er één van. Met een werkgebied dat zich uitstrekt over Arnhem en een deel van de Veluwe bieden we beschermende woonvormen en begeleiding bij zelfstandig wonen aan mensen met een psychiatrische achtergrond of ernstige psychosociale problemen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat onze cliënten recht hebben op een volwaardige plaats in de samenleving.
www.ribwavv.nl


Onderwijsgroep Punt Speciaal

ops_logo

Onderwijsgroep Punt Speciaal is een vertrouwd ontmoetings- en vertrekpunt voor iedereen die betrokken is bij passend onderwijs in onze regio. Een plek waar betrokken medewerkers het beste uit hun leerlingen weten te halen.
Waar kinderen en jongeren krijgen waar ze recht op hebben.
Onderwijsgroep Punt Speciaal


Salestouch

salestouch-logo-grijs

We helpen bedrijven om de kortst mogelijke route naar hun doel te vinden. We helpen een kraakheldere strategie te formuleren en een team te ontwikkelen dat deze ook waar kan maken.