De Schoolaris gebruikersgroep

Sinds 2008 organiseren wij op regelmatige basis bijeenkomsten met de gebruikers van Schoolaris, de zogenoemde Schoolaris-gebruikersgroep. Het doel hiervan is om Schoolaris nog beter aan te laten sluiten op de organisaties en het onderwijs. 

Hierbij worden o.a. de volgende onderwerpen besproken:

  • Zaken die betrekking hebben op ons leerlingvolgsysteem, zoals nieuwe onderwijsontwikkelingen en visies van scholen/organisaties op deze ontwikkelingen
  • Het bespreken van werkwijzen van scholen en hoe scholen omgaan met bepaalde onderwijsinhoudelijke kwesties
  • Gebruikerservaringen met Schoolaris

Het delen van elkaars visies betekent overigens niet altijd dat er overeenstemming is met welke richting een individuele organisatie uit wil gaan. Iedere organisatie blijft uniek en moet de mogelijkheid hebben om zijn eigen werkwijze terug te zien in Schoolaris. Hiervoor zal altijd ruimte zijn in Schoolaris. Hiervoor is altijd ruimte beschikbaar in Schoolaris.

Voorbeelden van besproken ontwikkelingen bij de gebruikersgroep zijn:

  • Het gebruik van het doelgroepenmodel en hoe dit te integreren is in het OPP
  • Het voortschrijdende inzicht welke informatie voortgangsoverzichten moeten tonen