De drie pijlers van Schoolaris

Een leerlingvolgsysteem hoort nauw samen te hangen met de organisatie waar het in gebruik is. De organisatie hoort daarin centraal te staan. Voor een optimale werking van schoolprocessen is het ideaal als het leerlingvolgsysteem zich vrijwel volledig vormt naar de werkwijze van de organisatie, en niet andersom. Wij zijn ervan overtuigd dat wij dit voor elke organisatie kunnen realiseren.

Om dit te bewijzen bieden wij garanties aan onze relaties en hebben we deze ondergebracht in tastbare fundamenten: de drie pijlers van MLS.

Deze pijlers gelden voor ons als maatstaf en zijn zo fundamenteel dat ze zijn verwerkt in het logo. Huidige en potentiële klanten weten hierdoor wat ze kunnen verwachten van Schoolaris en waar zij op kunnen terugvallen.

Klik hier voor een uitgebreide toelichting van onze pijlers.