Het Congres 2019

Zoals elk jaar stonden we op 29 november van het vorige jaar weer op Het Congres.

Wij vonden het een hele vruchtbare dag omdat we veel mensen hebben kunnen spreken, met name over ons leerlingvolgsysteem natuurlijk. We hebben verschillende belangstellenden ons leerlingvolgsysteem kunnen tonen. Vooral het onderdeel ‘Doelgroepenmodel’ viel erg in de smaak. Het afgelopen jaar is er door ons ook weer hard aan gewerkt om het verder te perfectioneren, uiteraard in overleg met en in opdracht van onze gebruikers. De integratie van het doelgroepenmodel in de OPP’s van onze gebruikers is verder doorgevoerd en zijn er aanpassingen gedaan om het nog gebruiksvriendelijker te maken. Het is dan ook leuk om te merken dat we tijdens het congres hier ook een hele positieve response op kregen.