Doelgroepenmodel in Schoolaris

Het landelijk model doelgroepen is een gestandaardiseerd leerlingvolgsysteem, dat uitgaat van één landelijke indeling van doelgroepen binnen het speciaal onderwijs. Met dit model is een school in de gelegenheid om onderbouwd en transparant het maximaal haalbare eindniveau en het benodigde onderwijsaanbod en ondersteuning goed in kaart te brengen. De school doorloopt met het model een aantal vaste stappen die de leerling via een passende route leidt naar de maximaal haalbare uitstroombestemming.

Het doelgroepenmodel  is inmiddels geïntegreerd en operationeel in het OPP van onder andere De Onderwijsspecialisten en Onderwijsgroep Punt Speciaal. In ons leerling volgsysteem Schoolaris was al langer (een invulbare) matrix aanwezig van dit doelgroepen model. Nu is er ook een directe koppeling met deze matrix met de gegevens die ingevuld worden in het OPP. Dit betreffen bijvoorbeeld de ondersteuningsbehoeften, leerkenmerken en IQ bepalingen. Alle scholen van Punt Speciaal en De Onderwijsspecialisten zullen hier gebruik van gaan maken.

Ook andere scholen zullen naar verwachting gebruik gaan maken van het doelgroepenmodel in Schoolaris