Koppeling aan administratiesystemen

MLS is geen Leerling-Adminstratie-Syteem (LAS)  maar gebruikt gegevens uit het bestaande administratiesysteem wat gebruikt wordt in een school of instelling. Groot voordeel hiervan is dat er binnen de school gewerkt kan blijven worden met een vertrouwd systeem. Men hoeft ook maar 1 keer gegevens in te voeren want de gegevenssynchronisatie zorgt voor up-to-date gegevens in MLS. Eventuele wijzigingen in de leerlingenadministratie worden dus automatisch in MLS doorgevoerd.
Importeren vanuit het LAS van bepaalde (basale) gegevens van leerlingen, personeel en groepen is noodzakelijk omdat deze het uitgangspunt vormen voor het volgen van de leerling in MLS.
Janszoon heeft inmiddels voor diverse leerling-adminstratie-systemen koppelingen gemaakt. De meeste leveranciers van administratiepakketten hebben hiervoor webservices beschikbaar waarmee MLS verbinding kan maken (uiteraard na toestemming van de leveranciers en authorisatie) en a.h.w. de toegangspoort vormen voor gegevensimport.

Inmiddels zijn er koppelingen beschikbaar voor de volgende adminstratiepakketten:
Esis
Winsas
DotcomSchool
ParnasSys
SOMtoday